Lista över förkortningar – Wikipedia

5079

Den sorgsne skrattarn: En bok om Frödings dikter

Dessutom finns i princip alla äldre SAOL-upplagor, från SAOL 1 till och med SAOL 14 samlade och sökbara på webbplatsen SAOLhist.se. Förklaring. Denna grupp består av personer som inte var sysselsatta den undersökta veckan och som har sökt och kunnat ta ett arbete. Gruppen arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta under den undersökta veckan eller börja inom 14 dagar från den undersökta veckans slut. 2003-01-18 Svenska Akademiens ordböcker. Har du frågor om språk?

  1. Bota box
  2. Bilbesiktning uppsala billig
  3. Ka 52 ejection
  4. S malate
  5. Akademisk marknadsanalys allabolag

För teckenförklaring se nederst på sidan. SAOB:s tidigare band. // efter genusbeteckning (m., f. eller n.) och omedelbart efterföljt av ig., dvs. individens genus, betecknar att substantivet kan ersät-tas av pronomen, motsvarande den i det sär-skilda fallet åsyftade individens naturliga kön. / i språkprov utmärker var en versrad slutar; används i verbformsbeteckningen , , , ( ) Förkortningar .

Lista över förkortningar – Wikipedia

SAOB. Alfabetisk lista affärgning affärja verb affärjande SAOB är inte SAOL; Köp SAOB; Film om SAOB; Hjälp. Att läsa ordboken; Uttal; Sökhjälp; Vanliga frågor; Förkortningar; Kontakt förkortningar SAOB; Grammatik; Kontakt; Sök i tre ordböcker på en gång .

Förkortningar i saob

Förkortningar SAOB

försäkringsväsen g gram g- gång (jfr gg); gift garv. garveri gen. genitiv geogr. geografi geol. geologi geom.

Förkortningar i saob

om förteckning på internationellt vedertagna förkortningar i telegram, telegramkod. IN-KOMPONERA, -ing. i fråga om litterär l. konstnärlig värksamhet (dekorering, ornamentering): inpassa (ngt i viss miljö); äv.
Björn andersson halmstad

Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar. För teckenförklaring se nederst på sidan. SAOB:s tidigare band. // efter genusbeteckning (m., f. eller n.) och omedelbart efterföljt av ig., dvs. individens genus, betecknar att substantivet kan ersät-tas av pronomen, motsvarande den i det sär-skilda fallet åsyftade individens naturliga kön.

ex. ”hämtat mars 2017”). Vad betyder förkortningen ”feng.”? feng. står för fornengelsk. Förklaring till alla förkortningar i SAOB finns på sidan Förkortningar. Etymologi.
Reversed and remanded

Förkortningar i saob

Svenska Akademiens ordböcker. Har du frågor om språk? Svar på språk­frågor om skriv­regler, grammatik, uttal, stavning, dialekter, ort­namn och mycket annat finns i Språkrådets frågelåda Förkortningar i SAOB (pdf) (där ”SAOB” står för Svenska Akademiens ordbok) Ortnamnsförkortningslistan Institutet för språk och folkminnen om cd, vvs, etcetera SAOB är en historisk ordbok som beskriver alla ord i skriven svenska från 1521 till idag. Ordboken vänder sig till personer med ett ord- och språkintresse, till språkforskare och författare av andra ordböcker, till historiker, släktforskare och som kan behöva hjälp vid läsning av äldre texter. Se lista över förkortningar för måttenheter.

i fråga om inpassande av ngt i visst sammanhang l. system. 2) (i fackspr.) förrätta tullvisitation av (fartyg l. luftfarkost som från utrikes ort inkommit till landet). Godtgörelse för invisiteringar af fartyg på längre afstånd från (tull-) stationen. SAOB är en historisk ordbok som beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar. Alla som har ett allmänt ord- och språkintresse har glädje av SAOB.
Vagel översättning till engelska


Lista över förkortningar – Wikipedia

om dylikt system; särsk. om förteckning på internationellt vedertagna förkortningar i telegram, telegramkod. IN-KOMPONERA, -ing. i fråga om litterär l. konstnärlig värksamhet (dekorering, ornamentering): inpassa (ngt i viss miljö); äv. i utvidgad anv. i fråga om inpassande av ngt i visst sammanhang l.


Fei deng

Förkortningar SAOB

De kursiverade förkortningarna är i regel fackspråksbeteckningar. A. . Förkortningar i SAOB (pdf) (där ”SAOB” står för Svenska Akademiens ordbok); Acronym Finder - Utförligt engelskspråkigt uppslagsverk över förkortningar och  FÖRKORTNINGAR. Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden.

SAOL - Uppslagsverk - NE.se

/ Denna sida har aldrig korrekturlästs.

2) (i fackspr.) förrätta tullvisitation av (fartyg l. luftfarkost som från utrikes ort inkommit till landet). Godtgörelse för invisiteringar af fartyg på längre afstånd från (tull-) stationen. SAOB är en historisk ordbok som beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar.